Har du et misbrug – er du afhængig?

Hvornår er der tale om forbrug, misbrug eller afhængighed

Misbrug og afhængighed noget, som rammer flere og flere. Er du i tvivl, om du er afhængig eller du har et misbrug?

Engang var det kun alkohol og måske hash, som var almindeligt i nattelivet og til fester. I dag er det langt mere almindeligt at stoffer som kokain og andre rusmidler indgår i forbruget. Mange vil sige, at det er noget, som de har et forbrug af. Det tjener et formål, som man kan overskue og kontrollere omfanget af. Imidlertid kommer det også af og til ud af kontrol, og nogle gange bliver kontroltabet så stort, at det kan udvikle sig til et misbrug eller til en afhængighed. Man sige, at rekreativt forbrug af illegale og legale rusmidler ikke nødvendigvis medfører skader. Men det kan udvikle sig, og så bliver det skadeligt. Og hvad er så et skadeligt forbrug?

Et skadelig forbrug? – Vi taler om et skadeligt forbrug, hvis det skader os på disse områder: fysisk helbred , psykisk helbred, socialt , økonomisk.

Men hvornår taler man om en afhængighed?

Hvis du bruger rusmidler så du kommer til at skade dig selv eller andre, vil jeg kalde det for et misbrug – også selv om du måske godt kan styre det. Men det er ikke nødvendigvis en afhængighed. Afhængighed er som regel mere omfattende, end at du har et skadeligt forbrug. Hvordan kan man så vide, om man er afhængig? Tja. hvis du først er begyndt at overveje, om du måske er afhængig, så er der måske grund til, at du bliver alvorlig. Det vil sige, at du undersøger din måde at handle på i dit liv, og hvordan det hænger sammen med din måde at bruge rusmidler på. Lad os se på den formelle forklaring på, hvad en afhængighed går ud på. Forklaringen på afhængighed af alkohol og afhængighed af stoffer ligner hinanden meget. I det her tilfælde, har jeg kigget på det, som lægen vil kalde for diagnosen alkoholafhængighedssynddrom (Sådan hedder det hos lægen):

Nedenfor kan du se nogle symptomer, som man kan opleve, hvis man er afhængig af alkohol. Man kan få diagnosen hvis man mærker mere end 3 symptomerne samtidigt i mindst 1 måned eller gentagne gange inden for 1 år:

 • 1. Trang
 • 2. Svækket evne til at styre indtagelsen, standse eller nedsætte brugen.
 • 3. Abstinenssymptomer eller indtagelse for at ophæve eller udgå disse.
 • 4. Toleransudvikling
 • 5. Dominerende rolle med hensyn til prioritering og tidsforbrug
 • 6. Vedblivende brug trods erkendt skadevirkning.

Det kigger vi lige på – en ting ad gangen

Symptomer på afhængighed
 1. Trang: Trang adskiller sig fra lyst. Lyst er forbundet til vores tanker. Tanken / lysten til alkohol eller stoffer eller andet kan være stærk. men det er stadig noget der kun foregår i vores hoved. Trang derimod er noget, som kan mærkes i kroppen. Det er en reaktion fra kroppen, som kan mærkes fysisk. Man kan som regel skelne ved at spørge sig selv, om man kan pege på, hvor, og hvordan fornemmelsen mærkes. Hvis der kan peges på et sted i kroppen, så er der som regel tale om en trang. På svensk taler man om et “sug”, og det synes jeg er et godt ord, fordi det meget godt beskriver en fysisk reaktion.
 2. Svækket evne til at styre indtagelsen, standse eller nedsætte brugen: Her er tale om, at afhængigheden bestemmer over vores vilje / fornuft. Ved afhængighed er der ikke mere tale om, at vi forholder os, som vi gør ved almindelige behov. Det bliver svært for os at mærke en naturlig grænse for indtagelsen. Hvis vi er afhængige, stopper vi ikke med at drikke alkohol eller tage stoffer, som vi gør hvis vi er tørstige og drikker vand. Her stopper vi når vi ikke er tørstige mere. Hvis du er afhængig, fortsætter du med at indtage alkohol / stoffer ud over en “naturlig” grænse.
 3. Abstinenssymptomer eller indtagelsen for at ophæve eller undgå disse: Det kan være forskellige reaktioner, som opstår når kroppen registrerer, at alkohol eller stoffer, som man er afhængig af, er ved at være forbrændt. Det kan være flere forskellige reaktioner. F.eks. uro i kroppen, tankemylder, vanskeligheder ved at tænke klart, at man fryser og / eller at man har svedeture, og at man har svært ved at styre følelser.
 4. Toleransudvikling: De fleste vil nok huske, at de reagerede meget på ret små mængder af alkohol, da de startede med at stifte bekendtskab med det, men at de efterhånden kunne “tåle mere”. Det handler om, at kroppen efterhånden lærer at indstille sig på at bekæmpe de fremmede stoffer, som vi ikke har brug for, og derfor bliver den bedre til at udskille stofferne igen. Det gælder f.eks. leveren, som bliver bedre til at nedbryde alkohol, og derfor skal vi drikke mere for at opnå den samme virkning, og virkningen vil holde sig i kortere tid.
 5. Dominerende rolle med hensyn til prioritering og tidsforbrug: Efterhånden som misbruget udvikler sig, vil det betyde, at man tilsidesætter andre behov for at få opfyldt sin trang til at indtage rusmidlet. Man begynder at afvige fra sin almindelige adfærd og prioritering af det, som man vælger at bruge sin tid på. Mange pårørende vil kende til at de føler, at rusmidlet kommer til at betyde mere end de selv gør.
 6. Vedblivende brug trods erkendt skadevirkning: Det siger nok lidt sig selv. Ingen af dem som jeg har arbejdet sammen med har undgået denne del af afhængigheden. Det slider ofte på selvværdet og stoltheden, at man med sin fornuft ved, at det er skadeligt – ligefrem livsfarligt – at fortsætte, og på trods af denne viden, vinder afhængigheden alligevel. 
Hvis du har et misbrug eller er afhængig – hvad så?

Hvis du efter læsningen er blevet opmærksom på, at du måske har udviklet et usundt forbrug, så er der grund til at inddrage andre. At du begynder at tale med andre om din mistanke og om den måde du bruger rusmidler på.

Jeg har et meget personligt forhold til dette emne. Dels har jeg selv været i behandling for et alkoholmisbrug, og dels har jeg i mere end 20 år, arbejdet med andre som har haft afhængighed af stoffer og / eller alkohol. Selv om det nu er næsten 25 år siden, at jeg stoppede med at drikke, kan kroppen stadig huske afhængigheden. Der er dannet spor i hjernen – vanemæssige reaktioner og adfærd, som jeg skal bruge min fornuft til at kontrollere. Det bliver meget nemmere, men sporene forsvinder nok aldrig helt. Men lad dig ikke skræmme. Der er meget som kan gøres.

At arbejde med afhængigheden har været et spændende og givende, men også meget hårdt og – på sin vis – livsvigtigt arbejde. Jeg har dels arbejdet meget tæt med min egen afhængighed, og derigennem lært mig selv meget grundigt at kende. Jeg har også arbejdet tæt med mange som har haft en afhængighed, som krævede behandling og samtidig har jeg fået muligheden for at blive inviteret helt tæt på mange menneskers kamp for at komme til at (gen)erobre deres styring af deres liv, og meget ofte har vi været omkring deres baggrunde for, at de mistede grebet. Jeg kan sige med hånden på hjertet, at jeg aldrig endnu har mødt et menneske i behandlingen, som jeg ikke er endt med at få den dybeste respekt for.

Vi har fulgtes gennem et arbejde som ofte omfatter skyld, selvhad, depression, dårlig økonomi, brudte relationer og dyb sorg og fortvivlelse. Det er som regel ikke nemt, men jeg ved, at det kan lade sig gøre, og jeg ved, at det aldrig er for sent at gøre noget ved det. Hvis du kan mærke, at du har udviklet en afhængighed, er det nødvendigt at du får hjælp. Det er ikke et arbejde du skal gå i gang med alene.Jeg håber du vil gå i gang med en behandling, så du kan få et liv med stolthed og overskud. Det har man ikke, hvis man er afhængig af alkohol eller stoffer.