Ubehagelige følelser

Ubehagelige følelser

Lidelse kan få os til at vende os med andre og mod os selv - eller bort fra

Ubehagelige følelser er ofte forbundet med lidelse. Det kan få os til at åbne os og søge andre. Vi kan også søge ind i os selv. Det kan få os til at undgå begge dele og føre til ensomhed og mere lidelse.

Ubehagelige følelser er nødvendige for at vi kan få det godt. De kommer ikke for at genere os – de er signaler til at vi skal blive opmærksomme på, at der er noget i vejen i vores liv. For at få det rigtige udbytte af de ubehagelige følelser må byde dem velkomne og lære at forstå dem. Hvis vi gør det rigtige, så får vi gjort det der er nødvendigt, og de ubehagelige følelser stopper med at genere os.

Se en korte video om emnet her

Det lyder mærkeligt, at man skulle være glad for ubehagelige følelser. Der er ikke så mærkeligt, hvis man kender sine følelser og er gode venner med dem. Vores følelser er signaler indefra. De skal hjælpe os med at regulere vores liv, så vi kan føle os trygge og klare os godt. Men vi skal finde den rette balance. Følelser er ikke gode eller dårlige – det hele kommer an på, hvordan vi kan tage imod dem og bruge dem. Vi skal helst gøre følelserne til vore egne. Hvis det er dig, som har følelsen og tager ansvar for den så går det godt.( Det kommer jeg lidt mere ind på nedenfor). Hvis det bliver følelsen, som har har dig, så kan vi opleve os magtesløse overfor dem. Så får vi lyst til at komme af med dem. Vi kommer til at kæmpe med følelsen i stedet for det som udløste følelsen.

Hvis vi bliver udsat for noget, som er farligt, så er det klogt at tage følelsen alvorligt. At undgå noget som vi kan tage skade af et godt. Hvis vi bliver ved med at være bange og utrygge, så tager vi skade og vores liv tager nemt en uønsket retning.

Hvis vores grænser bliver overtrådt eller vi bliver forhindret i at tage vores plads i livet, så er det godt at bruge sin vrede. I vreden ligger der energi til at fjerne forhindringer. Vreden kan imidlertid også optræde som en reaktion, som tilsyneladende kommer ud af det blå. Det sker som regel, hvis vi bliver overvældede og tit sker det, fordi vi ikke har lagt mærke til, at der har været noget i vejen, som vi ikke har reageret på.

Det er blot to eksempler på hvordan ubehagelige følelser kan bruges konstruktivt og hvordan de kan blive til en plage, som bliver til en slags modstander i livet.

Er det dig, som har følelsen?

Hvis vi har lært følelserne at kende, så kan vi genkende dem, når de optræder. Vi har lært at få øje på dem, og vi har lært at de ikke er farlige i sig selv. Sunde voksne kender følelserne og deres heldige børn ser og mærker, at de voksne bevarer ansvaret og (gen-)vinder kontrollen. De voksne snakker om, hvad følelsen hedder, og de viser børnene, at de handler konstruktivt og relevant. Når barnet selv oplever at have følelsen, så kan det måske trække på de erfaringer, som den voksne har givet barnet. Det kan også være at den voksne skal hjælpe med at indlære redskaber til at tage sig af følelsen. Den voksne kan hjælpe med at berolige barnet og til at barnet får nye erfaringer med, at følelsen er mulig at rumme og håndtere.

Gode voksne lærer barnet at rumme og håndtere og ikke være skræmt over følelser
Photo by Xavier Mouton Photographie on Unsplash
Eller er det følelsen, som har dig?

Hvis vi ikke har lært følelserne at kende. Måske har vi endda lært, at vi ikke må have dem (Eks. “Søde piger er ikke vrede” “store drenge græder ikke”). Så er det muligt, at følelser optræder som noget der er selvstændigt og ikke kan håndteres. Så er vi vreden, og så er vi bange eller kede af det. Vi bliver til følelsen og mister overblik og mulighed for at kunne gøre noget ved følelsen. I stedet bliver det følelsen som gør noget ved os. Vi bliver pint af følelsen. Vi ved ikke, hvordan vi skal komme af med følelsen igen. Vi begynder at rette vores opmærksomhed mod følelsen. Bliver vrede på den eller fortvivlede over den. Føler os magtesløse over følelserne. Vi kan endda skamme os over at have dem. Hvis vi har lært, at vi ikke må have dem. hvis vi tror at de er vores egen skyld! Det giver anledning til følelsen af forkerthed og til ensomhed og langvarig pine. Det kan udløse misbrug og psykisk sygdom.

Heldigvis er det aldrig for sent at lære sine følelser at kende. Det kan blive til en kærlig og befriende rejse ind i os selv, når vi begynder at forstå og rumme os selv med alt det, som vi indeholder.

Vreden er også en følelse. som er hverken god eller dårlig – det hele handler om, hvordan vi behandler følelsen
Photo by engin akyurt on Unsplash
Der er mange veje at gå

…hvis man vil lære sig selv og sine følelser nærmere at kende. Mange starter med at snakke om følelser, som har plaget dem, og lærer på den måde at tage fat et sted. Når man først har lært en følelse af kende, kan de andre følelser følge efter. Det kan være at man kan låne bøger på biblioteket eller finde videomateriale om følelsen. Der er også meget materiale om følelser på et generelt plan. Jeg selv har haft glæde af at læse om følelser i bøger til børn. Jeg syntes det var lidt flovt, og snakkede ikke til andre om det. Jeg læste bøgerne i smug. I børnebøgerne stod alt det, som mine forældre ikke vidste og som de også selv havde haft brug for at have lært om følelser. Efterhånden kunne jeg også snakke med andre om emnet. Det var en befrielse, da jeg opdagede, at jeg ikke var den eneste, som havde det problem. Mange andre kendte den manglende viden om følelser. Det var både det personlige kendskab til følelser, og en viden om følelser, som andre også manglede. Det var en lettelse, og det gav anledning til at g¨mange nye veje, men det fører for vidt at komme ind på det her. Jeg vil ønske, at dette har inspireret dig til at blive nysgerrig og måske modig(det kræver mod), så du vil begynde at lære følelserne at kende. Og at blive gode venner med dem!!!!!!!

Skriv en kommentar